next up previous contents
Next: El Comando show ip Up: Configuración de OSPF en Previous: Ejemplo de Configuración de   Contents

Comprobar la Configuración de OSPF en un Único Router

show ip ospf

show ip ospf database show ip ospf interface

show ip ospf neighbor

show ip protocols

show ip routeSubsections

Eduardo Collado 2009-05-04