next up previous contents
Next: Comprobar la Configuración de Up: Configuración de OSPF en Previous: Configuración de OSPF en   Contents

Ejemplo de Configuración de OSPF en Modo Point-to-Point en Subinterfaces Frame Relay

Router(config)#interface Serial0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config)#interface Serial0.1 point-to-point

Router(config-subif)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 51

Router(config)#interface Serial0.2 point-to-point

Router(config-subif)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 52

Hasta aquí sería la configuración de los subinterfaces

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255Eduardo Collado 2009-05-04